Jesienna edycja projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19…”

Do jesiennej edycji projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości po przebyciu Covid-19 u osób zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego”, współfinansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego, zakwalifikowano 20 osób. W dniach 14-18.11.2022 r. wykonane są analizy składu i masy ciała przy pomocy urządzenia TANITA, odbywają się konsultacje z fizjoterapeutą oraz ustalenie indywidualnego programu zabiegów i ćwiczeń dla każdego uczestnika projektu. Od 21 listopada br. rozpocznie się realizacja indywidualnego programu zabiegów fizjoterapeutycznych i ćwiczeń fizycznych pod kontrolą fizjoterapeuty, instruktora rekreacji ruchowej, trenera personalnego, doradcy żywieniowego oraz warsztaty zdrowego odżywiania.