Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

Już wcześniej informowaliśmy o trudnej sytuacji zdrowotnej w giżyckim Domu Pomocy Społecznej. Przeprowadzone w ostatnim czasie testy na covid-19 wśród pensjonariuszy i pracowników w placówce wykazały że wśród 117 mieszkańców  34 osoby mają wynik pozytywny, a w szpitalu znajdują się jeszcze 3 inne osoby chore na covid-19. Testy pracowników wykazały, że na 67 zatrudnionych 24 osoby z wynikiem pozytywnym. Dyrektor DPS w tej sytuacji przereorganizował pracę w placówce. W budynku wytyczono strefy izolacji i kwarantanny. Ze względu na brak możliwości dalszego utrzymania kuchni (niedobory personelu) wstrzymane zostaje wykonywanie posiłków na miejscu, natomiast posiłki przygotowywane będą w stołówce Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych i ze wsparciem Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczane w termosach do budynku DPS. W tym celu Starosta Giżycki zlecił dyrektorowi ZSEiI w Giżycku uruchomienie stołówki. Trwają w tej chwili uzgodnienia z dowództwem WOT w sprawie pomocy przy dostarczaniu żywności ze szkoły do budynku DPS w Giżycku.

W ostatnich dniach nieocenioną pomoc udzielił również dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, gen. brygady Bogdan Rycerski, kierując 3 żołnierzy do pomocy przy codziennych czynnościach związanych z prowadzeniem placówki. Żołnierze wykonują wszelkie czynności, w tym opiekuńcze wykonywane przy pensjonariuszach. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski w rozmowie telefonicznej serdecznie podziękował generałowi Rycerskiemu za udzielone wsparcie. Dyrektor DPS Giżycko zatrudnił dodatkowe dwie osoby, które również wykonują wszelkie czynności opiekuńcze za nieobecnych pracowników, pozostających na kwarantannie czy izolacji. Są to słuchacze giżyckiej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej, którzy zareagowali na nasz ubiegłotygodniowy apel. Wszystkim tym osobom, żołnierzom i słuchaczom giżyckiej szkoły policealnej należą się wielkie podziękowania i słowa uznania.
       Sytuacja ta potrwa do czasu zakończenia kwarantanny/izolacji i powrotu personelu do pracy w placówce.