„Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

To nazwa kampanii wojewódzkiej, która rozpoczęła się 12 kwietnia 2012 r. Celem kampanii jest ochrona zdrowia mieszkańców naszego województwa przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, między innymi przez przypominanie wszystkim zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Kampania realizowana będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. warmińsko-mazurskiego wzmacnia działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu na problematykę uzależnienia od tytoniu i przestrzegania zakazów palenia.

Polska jest krajem, w którym palenie tytoniu od lat stanowi jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia, jest też przyczyną bardzo dużej umieralności ludzi dorosłych. W 2004 r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z wdychaniem dymu tytoniowego, zmarło w Polsce łącznie 212 006 osób.

Kampanię opracował Wojewódzki Zespół ds. Profilaktyki Antytytoniowej. Powołany w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy Nasze Miasta”, do którego przyłączono woj. warmińsko-mazurskie w październiku 2011 r. Współdziałanie wielu różnych instytucji i organizacji wchodzących w skład zespołu pozwala na zwiększenie zakresu działań profilaktycznych.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski objął kampanię honorowym patronatem.

Opis kampanii

Kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego będzie realizowana etapami. Realizacja każdego z etapów polegać ma na zaplanowaniu działań między innymi polegających na:
• dystrybucji materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”,
• dystrybucji znaków zakazu palenia – w postaci naklejek i tabliczek pleksi,
• prowadzeniu szkoleń, narad, zajęć edukacyjnych i innych własnych inicjatyw PSSE mających przypominać o zapisach ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Etap I

12 kwiecień – 30 czerwiec 2012 r. Etap ten obejmuje lokalne media, które będą informowały o planowanych działaniach podejmowanych w poszczególnych etapach kampanii oraz placówki nauczania i wychowania, a także ośrodki sportu.

Etap II

2 lipiec – 29 wrzesień 2012 r. Etap ten obejmuje urzędy powiatowe, gminne, miejskie, inne instytucje działające na terenie powiatu oraz lokale gastronomiczno-rozrywkowe.

Etap III

1 październik – 31 grudzień 2012 r. Kampania skierowana będzie głównie do placówek służby zdrowia i innych zakładów pracy.

Etap IV

4 styczeń – 30 marzec 2013 r.. W tym czasie będzie się odbywała dystrybucja materiałów kampanijnych do instytucji, które mają możliwość ich rozwieszenia na przystankach autobusowych, dworcach PKP i w środkach transportu publicznego.

W przypadku pytań dotyczących kampanii oraz profilaktyki tytoniowej prosimy o kontakt z pracownikami Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego.

Materiały kampanijne:
• Plakat „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”
• Ulotka „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”
• Naklejki i tabliczki pleksi z zakazem palenia