Jesteśmy po to, aby Ci pomóc! Ty decydujesz o sobie!

Ochotnicze Hufce Pracy już od 55 lat prowadzą działalność na rzecz młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. Młodzi ludzie zgłaszają się do placówek OHP znajdujących się w niemal wszystkich powiatowych miastach i większych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach sztandarowej działalności Środowiskowy Hufiec Pracy, pozwala młodzieży z mniejszymi szansami, czy problemami edukacyjnymi na zdobycie zawodu i dokończenie kształcenia pod okiem wykwalifikowanej kadry. Uczestnikom zapewniona jest opieka za strony wychowawców. Jak co roku prowadzimy akcję rekrutacyjną do naszych jednostek kształcenia i wychowania.

Młodzi ludzie zdobywający wykształcenie w jednostkach OHP biorą udział w wymianach międzynarodowych w ramach programu „Młodzież w działaniu”, które są dla nich szansą na poznanie rówieśników z innych krajów europejskich. Corocznie młodzież OHP bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”, który jest szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności i wiedzy zdobytych podczas trzyletniego cyklu kształcenia. Właściwa postawa młodych ludzi dzięki prowadzonej pracy wychowawczej oraz możliwości, jakie dają projekty współfinansowane ze środków europejskich staje się coraz powszechniejsza wśród młodzieży OHP, co pozwala na zerwanie z funkcjonującym od lat stereotypem jaki przylgnął do młodych ludzi kształcących się w naszych jednostkach.

Kontakt:

Środowiskowy Hufiec Pracy 14-9 w Giżycku
11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 30
tel. (87) 428 42 86
e-mail: shp_gizycko@ohp.pl
komendant hufca: Magdalena Łępicka

http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/main.php?fid=241&pg=34&pg2=79&id_lang=0