Jeszcze w tym roku pierwsze praktyki w Dreźnie…

Projekt Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku pt. „Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów Zespołu Szkół Zawodowych szansą na ich mobilność zawodową” jako jedyny spośród projektów szkół zawodowych znalazł się na liście projektów Leonardo da Vinci, które otrzymały dofinansowanie w ramach systemowego projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację 3 – tygodniowych praktyk w październiku 2013 r. i maju 2014 r. w Dreźnie w Niemczech.

Udział uczniów w zajęciach przygotowujących do wyjazdu i praktykach jest bezpłatny.