Jubileusz 20-lecia pracy

Jubileusz 20-lecia pracy obchodziła Pani Anna Dec – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Podziękowania za dotychczasową pracę i życzenia wytrwałości oraz radości z rozwoju szkoły w następnych latach złożyli Pani Dyrektor Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski wraz z Wicestarostą Mateuszem Sierońskim.

Źródło: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku