Jubileusz 35-lecia pracy

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy Pani Beata Budzińska pełniącą obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku otrzymała gratulacje oraz życzenia sukcesów w swojej dalszej pracy zawodowej od Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego oraz Wicestarosty Mateusza Sierońskiego.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku