Jubileusz Gazety Giżyckiej…….30 lat minęło!!!

To już 30 lat od czasu gdy  15 marca 1991 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika „Gazeta Giżycka”. Założycielami pisma byli Jolanta i Mariusz Piotrowscy. Potem gazeta była prawdziwym zwierciadłem, w którym odbijało się życie Giżycka i powiatu. Często, jak w gorącym kotle, mieszały się poglądy i opinie o kolejnych sprawach, wydarzeniach, Dziś jest to jedno z najcenniejszych źródeł historycznych ostatniego 30 – lecia miasta, jego mieszkańców. Z prawdziwym sentymentem wspominamy te pierwsze dni Gazety, która stała się przez te minione lata naszym wspólnym produktem i prawdziwą marką Giżycka i całego powiatu giżyckiego.

Wszystkim zespołom redakcyjnym, które tworzyły i dalej tworzą naszą „Gazetę Giżycką” dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!