Jubileuszowe obchody „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II” oraz konkurs

Komitet Organizacyjny 20. Jubileuszowych Obchodów „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II” zaprasza na uroczystości, które odbędą się dnia 6 października 2020 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo i w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie.

W tym roku już po raz 20-sty, obchody „Dnia Pamięci…” odbędą się w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie nikogo komu wartości głoszone i postawa obywatelska Prymasa Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.

Dotrzymując wysoką rangę Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II, ale mając na względzie okoliczności rozwijającej się pandemii COVID-19 i z tego wynikająca przezorna ostrożność powoduje, że główne uroczystości jubileuszowe nie będą (jak dotychczas) na lotnisku Wilamowo a zostaną zorganizowane w Bazylice Św. Jerzego, w Kętrzynie. Podczas dedykowanej imiennikom „Dnia Pamięci…” , uroczystej Mszy Św. o godz. 18:00.

Natomiast w godzinach 12:00-14:00 planowane jest przybywanie na lotnisko delegacji, które będą chciały w indywidualnym trybie złożyć kwiaty pod Obeliskami Św. Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego a po złożeniu kwiatów będą mieli możliwość dokonania wpisu w okolicznościowej Księdze Pamiątkowej.

 

To już JUBILEUSZ – dwadzieścia lat … w Hołdzie Wybitnym Polakom! – wspomnienia i refleksje [POBIERZ]

Dzień Pamięci 2020 – konkurs dla młodzieży szkolnej [POBIERZ]

Do drugiego etapu (finału) konkursu każda szkoła może zgłosić do 5-ciu najlepszych prac.
Termin zgłoszenia – przesłania prac do drugiego etapu (finału) konkursu, na adres: Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn – do 2 października 2020 r. włącznie.

 

Fot. https://diecezja.pl/