Już ponad 300 razy interweniowali w tym roku na terenie powiatu giżyckiego strażacy OSP

W minioną środę 22 bm. w ośrodku PTTK w Wilkasach odbyło sie posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. W spotkaniu wzięli również udział Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski i Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz.W trakcie obrad dokonano m.in szczegółowej oceny stanu służb ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu giżyckiego. Jak wynika ze sprawozdania, tylko w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2011 r. strażacy OSP interweniowali już w 311 przypadkach, z czego ponad połowa wszystkich wyjazdów dotyczyła rejonów OSP 
Spytkowo (95) i OSP Miłki (84). Nie zanotowano przypadku, aby któraś z jednostek zaalarmowana nie wyjechała do pożaru lub innych zagrożeń.

Okazuje się jednak, że poza wzorową służbą ochotniczą, strażacy są także swoistymi kreatorami lokalnego życia społeczno-kulturalnego w swoich gminach i sołectwach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność kulturalno-oświatowa prowadzona w strażnicy w OSP Jeziorowskie, która w 2009 r. – w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” – została wyposażona w sprzęt informatyczny i meble o łącznej wartości 78.785 zł. Z Sali komputerowej korzysta młodzież, dzieci w wieku szkolnym a także dorośli mieszkańcy wsi i miejscowości ościennych. W świetlicy odbywają się zajęcia ceramiczne, taneczne, kulinarne, sportowe oraz rzeźbiarskie. Na terenie jednostki znajduje się także plac zabaw wybudowany z pieniędzy wygranych w konkursie „Piękna wieś, piękna zagroda„ za zajęcie III miejsca na najpiękniejszą wieś w województwie .

Kilku zasłużonych działaczy na rzecz społeczności strażackiej otrzymało podczas spotkania odznaczenia i medale, wśród nich m.in. Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz, który uhonorowany został medalem im. Bolesława Chomicza. Odznaczony został również komendant OSP Spytkowo, Marek Cudny.

 

Oto pełna prezentacja działalności jednostek OSP na terenie powiatu giżyckiego za lata 2007-2011 (czerwiec)