Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

melanż - logo„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka… Raperskieflow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne1. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy2.

„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych  do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę z influencerami oraz produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.melanz.tv.

Więcej informacji udzielają:

Maria Zakrzewska
Fabryka Komunikacji Społecznej
m.zakrzewska@marketingspoleczny.pl
(22) 616 12 17

Jan Bondar
Rzecznik Prasowy
GłównegoInspektoratu Sanitarnego
j.bondar@gis.gov.pl
723 996 214

1 Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.
2 Ibidem.


Cele kampanii:
• zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;
• rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;
• promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

Adresaci kampanii:
• młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;
• rodzice;
• nauczyciele i pedagodzy.

Organizator i partnerzy projektu:
• Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)
• Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl)
• Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl)

Partnerami Projektu są:
• Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)
• Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (www.imw.lublin.pl)
• Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (www.imp.lodz.pl)

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (www.programszwajcarski.gov.pl)

Najważniejsze elementy kampanii:

1) 10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci
• „Amfetamina – oczekiwania vs. rzeczywistość” : https://youtu.be/F6V-KhIVws8
• „Amfa – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uMd_kHxO5Co
• „Grzyby – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ur0qwaNb_54
• „LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ODLJ2abgqGQ
• „Blanty – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ANtzVtbzoq0
• „Zioło – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uJtvX1ZbZRE
• „Browar – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/W2NZtJgkoHE
• „Wóda – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/NuzWEeVQyGk
• „Fajki – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/a64Ac7Ruq_U
• „Szlugi – oczekiwania vs. rzeczywistość”:  https://youtu.be/_SrLgQ6zcBI

2) spot zachęcający młodzież do wejścia na stronę kampanii: „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/fs7RzILuCDc

3) strona internetowa kampanii dostępna pod adresem: www.melanz.tv. Najważniejsze elementy strony:
• test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” – utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych; dostarcza badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach korzystania z nich;
• rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych;
• lista kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień;
• informacje o projekcie.

4) fanpage kampanii dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Melan%C5%BC-Oczekiwania-vs-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-1093071480801175/?fref=ts

Najważniejsze wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii:
• najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest alkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe;
• 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy;
• jedna trzecia polskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne;
• aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych;
• aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych;
• 30% polskich nastolatków nie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy;
• jedna trzecia polskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia;
• 28% polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości;
• co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy.

Twórcy kampanii:
• Fabryka Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl): przygotowanie strategii i kreacji kampanii, realizacja projektu
• Propeller Film Sp. z o.o. (www.propellerfilm.pl): produkcja spotów kampanii
• Bartosz Piotrowski: reżyser i autor zdjęć do spotów kampanii

melanż-stopka