Kampania PKDP „Bezpieczne wakacje”

Wakacje oznaczają dla dzieci i młodzieży zakończenie zajęć w szkole i początek upragnionego wypoczynku pełnego radości i zabawy. Część z uczniów spędzi ten czas na zorganizowanych wyjazdach, inni będą przebywać z rodzicami, niektórzy natomiast skorzystają z oferty typu ”lato w mieście”. Gdziekolwiek spędzany będzie ten czas, najważniejszym jest, by dzieci po zakończeniu wypoczynku mogły w pełni zdrowia wrócić do swoich zajęć. Od początku lipca, dzięki uprzejmości PKP, w pociągach PKP Intercity emitowany jest spot informujący o konieczności zadbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. W wyniku współdziałania Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z ww. przewoźnikiem, osoby podróżujące na wypoczynek w okresie wakacji mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnym wykorzystaniem seksualnym.

W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa osobom najmłodszym wydaje się szczególnie istotne. To zadanie dla dorosłych. Wszyscy mamy obowiązek zadbać o dobro naszych podopiecznych i reagować zawsze wtedy kiedy jesteśmy świadkami krzywdzenia dziecka lub też podejrzewamy stosowanie względem niego przemocy.

Rozmawiajmy z dziećmi, które są pod naszą opieką o zasadach bezpieczeństwa. Reagujmy, gdy widzimy lub podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda. Nie bądźmy obojętni! W razie wątpliwości zawsze możemy anonimowo i bezpłatnie skontaktować się ze specjalistą, np. pod następującymi numerami:

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym: 222 309 900

Czat: 116sos.pl

www.116sos.pl lub www.pkdp.gov.pl, nr telefonu: 22 699 60 51

 

Kolejna odsłona kampanii „Bezpieczne wakacje” ma miejsce na Instagramie oraz Tik Toku. Państwowa Komisja nawiązała współprace z psychologami, którzy nagrali webinar dotyczący tematu wykorzystania seksualnego. Będzie on udostępniony m. in. na Instagramie. Natomiast popularni na Tik Toku twórcy podjęli się promowania wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań podczas wakacji (#WcoSięNiePakuję).

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 od dłuższego czasu współpracuje m. in. z psychologami w obszarze działań prewencyjnych mających na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dzieci. W ostatnim czasie w ramach współpracy z PKDP P na nagranie webinaru dotyczącego podobnej tematyki zdecydowały się dwie znane psycholog dziecięce: Aleksandra Bełta-Iwacz i Ewa Sękowska-Molga, Ekspertki te publikują m. in. na Instagramie cieszące się popularnością filmy zawierające cenne informacje, szczególnie ważne dla rodziców. Odbiorcami kanałów obydwu pań są w większości rodzice szukający porad i wskazówek jak mądrze wychować dziecko. Państwowej Komisji szczególnie zależy na dotarciu z profilaktycznym przekazem właśnie do tej grupy dorosłych osób mających trudną do przecenienia pozycję w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa. Ochrona dzieci przed ryzykownymi kontaktami jest szczególnie istotna podczas wakacji, jednak budowanie relacji – co podkreślają prowadzące webinar – to nieustanny proces. W kontekście ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym rodzi się wiele pytań:.

– Jak przestrzegać, ale nie straszyć?

– Jak uczyć budowania bezpiecznych granic?

– Jak modelować zachowania wzmacniające dziecko?

– Jak rozpoznać symptomy wskazujące na możliwe wykorzystanie seksualne dziecka?

O tym i wielu innych interesujących zagadnieniach można dowiedzieć się bezpośrednio od Aleksandry Belta-Iwacz i Ewy Sękowskiej-Molga wchodząc na link: Kliknij – aby przejść do materiału wideo na Facebooku  lub Kliknij – aby przejść do materiału wideo na Instagramie.

Natomiast znani na Tik Toku twórcy podjęli się promowania wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań podczas wakacji. To m. in. bardzo popularny @zetkacper nagrywając filmiki pod wspólnym hasłem #WcoSięNiePakuję informował młodych odbiorców o elementarnych zasadach gwarantujących bezpieczeństwo w trakcie nawiązywania nowych znajomości i relacji.

Link:

Kliknij – aby przejść do materiału wideo @zetkacper

oraz

Kliknij – aby przejść do materiału wideo @einarooo

(wpisując frazę #WcoSięNiePakuję odnajdziemy wszystkie filmiki w ramach Kampanii Bezpieczne wakacje)