Kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

herb_powiat_gizyckiPrezentujemy listę kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

LISTA KANDYDATÓW [pobierz]

Uzupełnienia informacji można dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. 211, tel. (87) 428-59-58 wew. 59 w terminie do dnia 15 września 2015 r.  

Jeśli do tego terminu nie zostaną uzupełnione braki kandydat zostanie skreślony z listy.