Kariera zawodowa w giżyckim Punkcie Pośrednictwa Pracy

W dniach 6, 7 i 12 listopada br. pośrednik pracy zorganizował cykl spotkań dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej pod hasłem „Wzbogacam swoje doświadczenia zawodowe w wymiarze teoretycznym i praktycznym.” Przedsięwzięcia przeprowadzono dzięki owocnej i długoletniej współpracy kadry pedagogicznej z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

 

Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i odkrywanie potencjału wśród klientów Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Młodzi ludzie podczas zajęć mówili o swojej ,,atrakcyjności” na rynku pracy, mając na względzie wiek, mobilność zawodową oraz ogromną motywację w kierunku efektywnego poszukiwania pracy. Dla większości z nich na płaszczyźnie zawodowej istotne są: wysokie wynagrodzenie, dobre warunki pracy, zatrudnienie w miejscu zamieszkania, natomiast nieco niżej oceniano uznanie przełożonych oraz możliwość awansu. Ponadto uczestnicy zajęć korzystając z poradników, ulotek oraz informatorów dla bezrobotnych i poszukujących pracy poznali wskazówki niezbędne przy szukaniu pracy. Spotkania zakończyły się podsumowaniem lokalnego rynku pracy oraz zaproszeniem na grudniowe zajęcia projektowe „OHP jako realizator usług rynku pracy”  do PPP OHP w Giżycku.


 

Punkt Pośrednictwa Pracy  OHP w Giżycku powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy.
Autorką zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy.