Katyń. Ocalić od zapomnienia…

Dnia 2 kwietnia 2019r. w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury odbył się uroczysty apel ,,Katyń. Ocalić od zapomnienia”, zorganizowany w ramach realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku programu ,,100 lat Niepodległej”.

Na zaproszenie uczniów naszego Ośrodka, Giżycko odwiedziła młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy. Wspólnie uczczono zbliżający się Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych szkół i odśpiewaniem hymnu. Następnie o zbrodni katyńskiej opowiedział zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych p. Ryszard Należyty. Program artystyczny uczniów Szkoły noszącej zaszczytne imię Ofiar Katynia rozpoczął, mocnym akcentem, chór szkolny. Następnie łzy w oczach widowni wyciskały przejmujące wiersze i piosenki, fakty historyczne, fragmenty listów pisanych do najbliższych przez więźniów. Wzruszający występ w wykonaniu trzydziestoosobowej grupy został nagrodzony owacjami na stojąco i zapisał się w pamięci uczniów Ośrodka oraz zaproszonych na uroczystość uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku. Dyrektor SOSW Katarzyna Rzeczycka podziękowała nauczycielom i młodzieży z Piątnicy za przyjazd i prezentację programu. Po uroczystości w GCK uczniowie SOSW zaprosili gości do swojej szkoły oraz do zwiedzania Giżycka. Dzięki uprzejmości p. Anny Pietkiel młodzież odwiedziła Wieżę Ciśnień. Goście odwiedzili też Twierdzę Boyen. Obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia zorganizowały Janina Andruszkiewicz i Elżbieta Kobielska.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku