Każdy latać może…

Ośmiu uczniów z klasy 3 a Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 z Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku (uczestników Hufca Pracy W Giżycku) 6 listopada 2023 r. rozpoczęło kurs „Operator drona w kat. NSTS-05”. Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej i praktycznej wg wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nowe kompetencje i umiejętności zwiększą możliwości młodzieży na rynku pracy.

Kurs został zorganizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Giżycko.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku