Kibicuj zdrowiu podczas Euro 2012

W związku z organizacją EURO 2012, Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotował kampanię społeczną pt. „Kibicuj Zdrowiu!”, adresowaną do kibiców. Grupą docelową są osoby w wieku 18-30 lat. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką, która zawiera 5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania.

ULOTKA [pobierz]