Klasa akademicka SGH w II Liceum Ogólnokształcącym

W Nowym Roku nastąpiły wielkie zmiany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku spowodowane nawiązaniem współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach projektu „Klasa akademicka SGH” uczelnia obejmuje wsparciem uczniów z klasy dwujęzycznej oraz prawno-humanistycznej w cyklu edukacyjnym: 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.
SGH umożliwi udział uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na terenie uczelni oraz przeprowadzi cykl zajęć dla uczniów w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Uczniowie i nauczyciele II LO otrzymali dostęp do zasobów Biblioteki SGH. Natomiast zainteresowani uczniowie będą mogli współpracować ze Studenckimi Kołami Naukowymi oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH.
Nauka w „klasach akademickich” młodzieży to nie tylko prestiż, ale również wyróżnienie szkoły i Grona Pedagogicznego za zaangażowanie i trud włożony w edukację i rozwój lokalnej społeczności.

 

Zapraszamy do wysłuchania w Radio5 rozmowy z Panem Waldemarem Ołyńskim, nauczycielem II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku:

SGH i II LO w Giżycku nawiązały współpracę