Szkoła w chmurze

grupa-projektowaJuż od pierwszych dni września w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku ruszyły spotkania Klubu ICT założonego w ramach projektu: „Nauczanie i uczenie z ICT” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej na lata 2016-2018. Uczestnicy Klubu ICT to jedenastka kreatywnych i ambitnych dziewcząt z klas pierwszych liceum i koordynatorów projektu, a jednocześnie nauczycieli II LO w Giżycku.

„Chcemy stworzyć Szkołę w chmurze – poznać szereg specjalistycznych aplikacji i narzędzi komputerowych podczas warsztatów i webinariów, dzielić się naszymi zasobami w chmurze, a nabyte umiejętności wykorzystać w prowadzeniu lekcji” – mówią uczestnicy projektu.

Projekt realizowany jest we współpracy z czterema szkołami europejskimi z Grecji, Słowacji, Turcji i Węgier. Już wkrótce w dniach od 24 listopada do 1 grudnia dwoje uczniów: Hanna Nosewicz oraz Aleksandra Stomska wraz z koordynatorami projektu a jednocześnie nauczycielkami II LO p. Mariolą Plaugo i p. Małgorzatą Szpakowską wyjadą do Grecji. Na Krecie, w Technicznej Szkole Wieczorowej na Heraklionie po oficjalnym powitaniu, zapoznaniu się ze szkołą i Partnerami odbędą się warsztaty praktyczne z aplikacji i najnowszych programów komputerowych.

„Utworzymy chmurę, gdzie w wirtualnej przestrzeni będziemy umieszczać treści i zasoby naszej pracy. Przewidujemy też wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy branży komputerowej stosujących nowoczesne programy ICT. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do pracy w projekcie, cieszymy się że możemy poszerzać wiedzę na zupełnie nowej płaszczyźnie i poznawać innowacyjne rozwiązania wynikające ze stosowania  technologii ICT. Pomoże nam to pokonać bariery kulturowe i językowe i przyczyni się do efektywnej pracy w szkole.”

grupa-projektowa