„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę”

Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata. W Polsce przypada ona tradycyjnie w trzeci weekend września, czyli już niebawem bo w dniach 14-16 września. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w Akcji „Sprzątania Świata” Polska w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich! 

 

 

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich:

„Podczas tegorocznej XIX edycji Akcji chcemy zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenia otwartych terenów tj. lasów, miejsc wokół jezior, wzdłuż rzek i kanałów, na polach i łąkach. Śmieci tam zalegające zagrażają zwierzętom, roślinności, a nawet mogą powodować skażenie gleby oraz wód gruntowych. Mimo wielu przeprowadzonych wiosennych i jesiennych akcji sprzątania oraz przedsięwzięć edukacyjnych zdarzają się jeszcze miejsca, gdzie odpady są pozostawiane nielegalnie. Nie możemy pozostawać obojętni na takie zachowania. Reagujmy, nie dajmy społecznego przyzwolenia nawet na jeden porzucony papierek. Region Wielkich Jezior Mazurskich jest miejscem szczególnym pod względem różnorodności krajobrazu i bogactwa świata przyrody. Doceńmy to, przyrodzie też należy się szacunek.

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej mieszkańców Regionu Wielkich Jezior Mazurskich przyłączyło się do Akcji Sprzątania Świata, a tym samym dało wyraz szacunku dla otaczającej nas przyrody. Placówki oświatowe zachęcamy do podjęcia współpracy z Nadleśnictwami oraz Kołami Łowieckimi – do zorganizowania działań terenowych oraz edukacji nt. ekosystemów leśnych.

Zapraszamy także stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe do udziału w tegorocznej Akcji. Zachęcamy również grupy nieformalne. Wszystkich chcących wziąć udział w sprzątaniu prosimy o kontakt z biurem Fundacji, pomożemy w doborze terenu do sprzątania oraz wyposażymy w niezbędną ilość worków na śmieci.

Przypominamy, że placówki oświatowe z Giżycka są zobowiązane do zgłoszenia w biurze Fundacji wybranego terenu do sprzątania (oczywiście z wyjątkiem własnych posesji szkolnych czy przedszkolnych). W latach poprzednich zdarzało się dublowanie terenów oraz pozostawianie zebranych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wzdłuż alejek parkowych). W celu uniknięcia takich sytuacji placówki z Giżycka powinny zgłosić (telefonicznie lub osobiście) wybrane miejsce sprzątania (lub ustalić je z FOWJM), podać termin sprzątania, liczbę uczestników, jak również ustalić miejsce złożenia zebranych odpadów.

Tradycyjnie wszystkie instytucje oraz grupy nieformalne proszone są o składanie sprawozdań z udziału w Akcji w postaci wypełnionego formularza, które należy dostarczyć do biura Fundacji do dnia 10 października br.”

 

www.jeziora.com.pl