Kolędnicy w DPS Giżycko

Hej kolęda, kolęda. Ze śpiewem na ustach mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku pielęgnują tradycję bożonarodzeniową. Wspaniałe przebrania i śpiew kolęd rozbrzmiewał na korytarzach i w pokojach mieszkańców. Wspólne śpiewanie dało poczucie bliskości i jedności, stworzyło magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą radość. Kolędowanie dało mieszkańcom poczucie wspólnoty oraz jedności, a także przyniosło za sobą mnóstwo pozytywnych emocji. Wspólne śpiewanie sprawia, że znika odczucie osamotnienia.

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku