Kolejne spotkanie zespołu Starosty ds organizacji pracy szkół w czasie protestu nauczycieli

W dniu dzisiejszym (tj. piątek 05.04.2019) odbyło się kolejne spotkanie zespołu Starosty Giżyckiego ds organizacji pracy szkół w czasie protestu nauczycieli, dla których Powiat Giżycki jest organem prowadzącym. Spotkanie poprowadził Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński. Przypominamy, że w skład zespołu weszli dyrektorzy lub w ich zastępstwie wicedyrektorzy powiatowych placówek oświatowych.
         Wszyscy dyrektorzy złożyli krótkie raporty o stanie przygotowań do ewentualnego poniedziałkowego strajku pracowników oświaty.  Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że we wszystkich placówkach zostanie zorganizowana forma opieki nad uczniami, którzy zdecydują się wziąć udział w zajęciach szkolnych. Nie zagrożone są również środowe egzaminy testowe. Jednocześnie dyrektorzy potwierdzili, iż bardzo trudno jest im w tej chwili ocenić jaka to będzie liczba uczniów i ile faktycznie nauczycieli nie weźmie udziału w strajku. Szefowie giżyckich placówek wyrazili duży niepokój co do dalszej nieprzewidywalnej sytuacji.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym zebrano deklaracje od rodziców o uczestnictwie ich dzieci w poniedziałkowych zajęciach. Wpłynęło kilka pozytywnych deklaracji. Zgodnie z wcześniejszą informacją wiemy już, że internat w tym dni będzie nieczynny.
W Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji odwołano na ten dzień wszystkie zaplanowane wizyty. Natomiast czynna będzie biblioteka obsługiwana przez niestrajkujący personel.
W obu naszych liceach zapewniona jest opieka nauczycielska dla grup uczniów, którzy tego dnia zjawią się na zajęciach szkolnych. W II L.O. w szkole prowadzić będzie zajęcia 4 nauczycieli (na 22). Przygotowany jest plan lekcji (matematyka, geografia, biologia i religia). Na poniedziałek zaplanowany jest turniej sportowy, na który zapowiedziała się już grupa uczniów,
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku opiekę nad uczniami sprawować będą oprócz dyrekcji wychowawcy OHP. W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych pozostaje w kuchni część personelu, która zapewni wyżywienia dla kilkudziesięciu uczniów z giżyckich placówek oświatowych. W poniedziałek Dyrektor spodziewa się około 20% personelu w szkole. Na cały dzień opieka w placówce jest zapewniona.
Podobnie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, choć tam zadeklarowali udział w zajęciach wyłącznie dyrektor i zastępca. Internat działał będzie do poniedziałku rana. Kuchnia w gotowości do usługi wyżywienia uczniów.

Zaplanowane w placówkach środowe egzaminy  testowe nie są zagrożone, jednak dyrektorzy nie mają pewności czy sytuacja ta w miarę rozwoju protestu nie ulegnie zmianie. Trudno jest obecnie ocenić jaka liczba uczniów korzystać będzie ze szkół i ilu nauczycieli stawi się w poniedziałek do pracy.

Kolejne spotkanie zespołu Starosty zaplanowane jest na najbliższy wtorek (09.04.2019).