Kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego w ZSEiI

1W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w ramach projektu  „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Strategicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele ZSEiI oraz przedstawiciele samorządu. W trakcie spotkania podsumowano dotychczas wykonane prace oraz przedstawiono dalsze działania projektowe.