Kolejne środki ochrony osobistej dotarły do DPS w Giżycku i Wydminach

W miniony piątek, tj. 26 bm. Domy Pomocy Społecznej w Giżycku i Wydminach otrzymały kolejną transzę środków ochrony osobistej dla pracowników tych placówek.  Transport zrealizowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Giżycku z magazynów Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawierał m.in. 1900 par rękawic nitrylowych, 3900 szt. maseczek medycznych, fartuchy fizelinowe, przyłbice oraz kilkadziesiąt litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dodatkową partię przyłbic przeznaczonych dla nauczycieli dostarczono również do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Cały transport został rozwieziony do obu DPS-ów w piątek w godzinach popołudniowych i dostarczony kierownictwu placówek.