Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Policealnej

W dniach 23-25 maja br. w Suwałkach odbył się X Turniej Ratownictwa Medycznego „Złota godzina”. Do rywalizacji stanęły reprezentacje uczniów z Łomży, Suwałk, Olsztyna, Białegostoku, Ełku, Elbląga i Giżycka. Zawodnicy mieli do wykonania 4 zadania ratownicze w sytuacjach symulowanych: udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku na quadzie, wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osoby w stanie nagłego zatrzymania krążenia, zaopatrzenie amputowanej w wyniku urazu kończyny oraz udzielenie pomocy zadławionemu dziecku.

Młodzież sprawdziła również swoją wiedzę teoretyczną rozwiązując test składający się z 50 pytań.

Drużyna ze Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku w składzie: Martyna Grądek, Mateusz Moroz, Krzysztof Przeorek, Ewa Rucin zajęła III miejsce.

Zawodnicy przygotowywali się do turnieju pod kierunkiem p. Andrzeja Jurewicza, p. Mirosławy Borowej, p. Joanny Michalak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast kilka dni wcześniej, 18-20 maja br., w ośrodku Stary Folwark k. Barczewa odbyły się VI Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy zorganizowane przez Stowarzyszenie Joannitów. W mistrzostwach wzięło udział 13 ekip z całej Polski. Odbyło się 12 konkurencji dziennych i 2 zdarzenia masowe w nocy. Drużyna 4-osobowa ze Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku zajęła II miejsce.