Kolejny certyfikat dla Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty po raz siódmy wyróżnił szkoły i placówki podejmujące niestandardowe działania na rzecz  bezpieczeństwa uczniów. 08 lutego 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia szkołom i placówkom oświatowym Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Do konkursu zostały zgłoszone 53 placówki oświatowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Kapituła Komisji przy Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpatrzyła 38 sprawozdań. Na wniosek Kapituły Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrody tj. Certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 8 placówkom, zaś 10 wyróżnienia. Nasza szkoła jako jedyna z Giżycka otrzymała nagrodę – Certyfikat, którą wręczył Wojciech Cybulski wicekurator oświaty.

Koordynatorkami projektu są Edyta Trościanko i Marzena Trusewicz-Żakiewicz, które od wielu lat promują działania na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania agresji oraz profilaktyki pod hasłem – ,,Profilaktyczna siłownia”.  Podejmowane w szkole inicjatywy mają szeroki zasięg oddziaływania, angażują całe społeczności szkolną i lokalną. Promowane działania wpłynęły na zmianę zachowań uczniów i osób dorosłych – na bardziej aktywne i otwarte w propagowaniu zasad bezpieczeństwa.

Marzena Trusewicz-Żakiewicz