Komenda Główna Policji zaprasza do „zrywu wolnych serc”

komenda głowna policji
Komenda Główna Policji realizuje program „Profilaktyka a Ty”, w ramach którego zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. W tym roku inicjatywa zaplanowana jest na dzień 1 czerwca, kiedy to o godzinie 14:00 w całym kraju nastąpi Zryw wolnych serc.


„Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.”

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w poniedziałkowe, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, dopalacze, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.