Komisja Bezpieczeństwa i Porządku o przygotowaniach do zbliżającego się roku szkolnego

29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych gmin z terenu powiatu giżyckiego. Celem spotkania było zapoznanie się z przygotowaniem szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w zakresie mogących w nich wystąpić zagrożeń.

W wakacje w szkołach i placówkach oświatowych trwały w większości prace porządkowe, konserwacyjne, bieżące naprawy, przeglądy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W niektórych jednostkach wykonywane były większe prace remontowe.

W ramach programu Polski Ład, w ramach którego Powiat Giżycki otrzymał rządowe środki finansowe, odebrano od wykonawcy następujące prace: remont dachu II Liceum Ogólnokształcącego oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Obecnie trwa remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, I Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz remont dziedzińca wewnętrznego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zakładzie Aktywności Zawodowej. Do wykonania pozostanie stworzenie wewnętrznego patio (pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną w Zespołu Szkół Zawodowych) w celu utworzenia miejsca do spędzania przerw przez uczniów oraz remont drogi wewnętrznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji (utwardzenie w celu przejazdu samochodów ratowniczych, oświetlenie od strony boiska ZSZ). Termin zakończenia prac 28.10.2023 r.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwrócono również szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozu jak i dojścia do szkoły.