Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia

W dniach 29 czerwca-1 lipca br. odbyło się spotkanie grupy organizatorów edukacji z powiatów giżyckiego, węgorzewskiego oraz Rejonu Wileńskiego w ramach realizacji projektu „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia”, realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego.
Celem projektu jest przeprowadzenie badania stopnia skolaryzacji w powiecie giżyckim, węgorzewskim i Rejonie Wileńskim oraz opracowanie propozycji zmian i modernizacji systemu edukacyjnego zmierzających do ograniczenia zjawiska porzucania szkoły, niepodejmowania nauki w ogóle lub niepodejmowania nauki w szkołach na terenie ww. powiatów i rejonu czyli zwiększających współczynnik skolaryzacji.

 

 

Źródło informacji: Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku