Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Okres realizacji zadania: 15 lutego – 15 grudnia 2023 r.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji u lekarzy specjalizacji: psychiatrii, rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i  rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Realizowane w projekcie formy pomocy skierowane do rodziców lub opiekunów: wsparcie psychiczne, informacja udzielana przez specjalistów nt. uprawnień i możliwych form pomocy, instruktaż umożliwiający nabywanie i podnoszenie umiejętności rodziców w zakresie pozycjonowania, usprawniania dziecka w warunkach domowych, poradnictwo i psychoedukacja.