Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin

Powiat_PSONI-logoPolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”. Okres realizacji zadania: 22 maja – 15 grudnia 2017 r.

Uczestnicy zadania mają możliwość korzystania z wizyt/konsultacji u lekarzy specjalizacji: neurologii dziecięcej i rehabilitacji medycznej.

Ponadto mogą uczestniczyć w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.