„Komputer dla Homera 2010” – realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.
Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać do Oddziałów PFRON, właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są w Starostwie Powiatowym w Giżycku:

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi PFRON
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
pokój nr 11 (parter)
tel. (087) 428-59-58 wew. 36

Więcej informacji również na stronie internetowej: www.pfron.org.pl