Komunikat dotyczący osób bezdomnych

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami pogodowymi stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne oraz samotne żyjące w sąsiedztwie, które mogą wymagać pomocy.
W przypadku konieczności udzielenia pomocy prosimy o informację o osobach zagrożonych wychłodzeniem pod numer telefonu: 112 bądź 997. Dane teleadresowe noclegowni w Giżycku:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Giżycko (tymczasowe miejsce schronienia) ul. Dąbrowskiego 6/12  tel: (87) 428 57 54 lub 986 ( Straż Miejska).

Przypominamy jednocześnie o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w ramach zapobiegania pożarom i zatruciom czadem.

Informujemy także, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem www.olsztyn.uw.gov.pl.