Komunikat dyrektora PCPR Giżycko o zmianach w pracy jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 wprowadzam ograniczenie kontaktów osobistych w Urzędzie w następujący sposób:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku będzie przyjmować wnioski w
godzinach 10:00 – 13:00.

Wnioski należy złożyć do urny umieszczonej w placówce PCPR 11-500 Giżycko ul. Smętka 5
2. Zalecamy załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Telefon sekretariat: 87 429 10 89
Telefon PZOoN: 87 428 38 79
e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl
e-PUAP: /PCPRGizycko/skrytka
Wnioski można pobrać ze strony BIP: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/

3. Zawieszone zostały posiedzenia Komisji do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W sprawie Kart parkingowych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Telefon: 874283879

4. Nieodpłatna Pomoc Prawna będzie udzielana zdalnie (telefonicznie lub przez e-mail) , wszelkie informacje znajdują się: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/zdalna-nieodplatna-pomoc-prawna/zdalna-nieodplatna-pomoc-prawna.html

5. Informujemy, że zostały odwołane spotkaniagrupy wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowane na dzień 20.03.2020r i 24.03.2020r.

  1.  Wnioski o dofinansowania ze środków PFRON będą rozpatrywane w miarę możliwości.
  2. W razie nagłej potrzeby możliwe są,TELEFONICZNE konsultacje psychologiczne w godzinach pracy Urzędu.