Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury

GUNB przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o poddaniu użytkowanych obiektów kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

Pełna treść komunikatu znajduje się TUTAJ

Prosimy także o zapoznanie się ze ZBIORCZĄ INFORMACJĄ dotyczącą wstępnie oszacowanej liczby obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zjawisk atmosferycznych do dnia 17.07.2012 r.