Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

GUNBGłówny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci.

 
Pełna treść komunikatu znajduję się – tutaj