Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dostosowanie obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno – zimowego


Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego.

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

Komunikat w formacie pdf. można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

POBIERZ KOMUNIKAT