Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


Poniżej zamieszczony został Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

 

Komunikat można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl w sekcji „Ważne informacje”.

Aby pobrać treść komunikatu kliknij tutaj.