Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GUNBW związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

KOMUNIKAT   [POBIERZ]