KOMUNIKAT GUS O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA W LIPCU 2013

 Urząd Statystyczny w Olsztynie w swoim komunikacie przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą w Województwie Warmińsko-Mazurskim po lipcu 2013r. Oto niektóre ze wskaźników opracowane w Komunikacie:
• Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2013 r. było na tym samym poziomie jak przed miesiącem, niższe jednak niż przed rokiem;
• W końcu lipca br. liczba bezrobotnych była niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, wyższa natomiast niż w lipcu ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 20,2% i pozostała bez zmian w porównaniu do czerwca br., natomiast była wyższa niż rok temu;
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu do lipca ub. roku;
• Ceny żywca rzeźnego wieprzowego i drobiowego oraz mleka w skupie były wyższe niż przed rokiem, a zbóż i żywca rzeźnego wołowego niższe. Ceny targowiskowe zbóż i ziemniaków jadalnych były wyższe w porównaniu z lipcem 2012 r., a prosiąt na chów i żywca wieprzowego niższe. W skali miesiąca wzrosły ceny skupu żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka, a spadły ceny zbóż. W porównaniu z czerwcem 2013 r. na targowiskach odnotowano wzrost cen ziemniaków jadalnych oraz spadek cen zbóż i prosięcia na chów. Polepszyły się uwarunkowania chowu trzody chlewnej;
• Produkcja sprzedana przemysłu kształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem (o 5,7%). Produkcja budowlano-montażowa spadła o 7,1% w stosunku do ub. roku;
• Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż w lipcu ub. roku (o 41,8%). Mieszkania przekazali tylko inwestorzy indywidualni;
• W porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił spadek sprzedaży detalicznej (o 2,5%) i hurtowej (o 33,7%).
• W I półroczu 2013 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw były bardziej korzystne od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się także podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe;
• Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w I półroczu 2013 r. były niższe w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. o 22,7%. Niższa niż w analogicznym okresie 2012 r. była wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych (o 4,2%).

PEŁNA WERSJA KOMUNIKATU GUS O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA W LIPCU 2013