Komunikat Nadleśnictwa Giżycko

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie obowiązku przeprowadzania na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa, przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej, na kierowniku jednostki organizacyjnej ciąży obowiązek realizacji przedmiotowych działań.

Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 15 i 17 stwierdzono, występowanie drzew niebezpiecznych, których usunięcie jest niezbędne w celu likwidacji zagrożenia.

Prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 14.04.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Krzysztof Miszkiel
Zastępca nadleśniczego