Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

Poniżej prezentujemy Państwu komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

 

 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. utrzymywało się na podobnym poziomie jak
  w miesiącu poprzednim, natomiast było wyższe w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
 • W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych była niższa od notowanej w poprzednim miesiącu, jak i w czerwcu ub.r.
  Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa niż przed miesiącem, jak i w porównaniu do analogicznego miesiąca
  roku ubiegłego.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. nie zmieniło się w stosunku
  do poprzedniego miesiąca, było natomiast wyższe w porównaniu do czerwca ub.r.
 • Ceny żywca rzeźnego wołowego w skupie były wyższe niż przed rokiem, natomiast ceny zbóż ogółem, ziemniaków,
  żywca rzeźnego wieprzowego i drobiowego oraz mleka niższe. Na targowiskach ceny jęczmienia były wyższe
  w porównaniu do czerwca 2017 r., natomiast pszenicy i ziemniaków jadalnych niższe. W skali miesiąca wzrosły ceny
  skupu zbóż ogółem oraz żywca rzeźnego wieprzowego i drobiowego, natomiast spadły ceny ziemniaków, żywca
  rzeźnego wołowego i mleka. Ceny targowiskowe jęczmienia były wyższe w porównaniu z notowanymi w maju
  2018 r., natomiast pszenicy i ziemniaków jadalnych niższe.
 • Produkcja sprzedana przemysłu kształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem. Produkcja budowlano-
  -montażowa wzrosła w stosunku do ubiegłego roku.
 • Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż w czerwcu ub.r. Mieszkania przekazali inwestorzy
  indywidualni i deweloperzy.
 • W porównaniu z czerwcem ub.r. wystąpił wzrost sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Pełna treść komunikatu dostępna jest TUTAJ