Komunikat RZGW w sprawie przekroczenia stanu alarmowego wód w systemie Wielkich Jezior Mazurskich

uwagaZarząd Zlewni w Giżycku RZGW w Warszawie informuje, że z powodu złych warunków hydrologicznych (długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne) został przekroczony stan alarmowy w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 27.12.2017 r. odczyt na wodowskazie głównym Giżycko wynosił 162 cm i jest to stan ekstremalny (stan alarmowy został przekroczony o 12 cm). Wzrost poziomu wody na jeziorach mazurskich wykazuje tendencję wzrostową, mimo maksymalnego zrzutu wody na główne odpływy tj. na rzekę Węgorapę i Pisę. Do systemu WJM ciągle dopływają wody opadowe z ogromnej zlewni o pow. 4 353,2 km2 (dopływa jej więcej niż można skierować na odpływy), w związku z czym należy zabezpieczyć wszelkie mienie w obrębie oddziaływania jezior mazurskich, gdyż może dojść do lokalnych podtopień.

Pismo [pobierz]