Komunikat Starostwa Powiatowego dot. obsługi klientów od 19 października 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 19 października 2020 r. obsługa interesantów odbywa się tylko po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty w Starostwie.

Zaleca się załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 1. platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl;
  Adresy skrzynek podawczych Starostwa na portalu ePUAP to:
  1. /SPGizycko/SkrytkaESP
  2. /SPGizycko/skrytka
 2. portalu  www.cyfrowe-mazury.pl;
 3. platformy www.obywatel.gov.pl.

Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku będzie zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych lub przelewem na konto:

 • 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 – Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 • 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  – Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 • 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 – Powiat Giżycki – dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie);
 • 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 – opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)

 

Sekretariat tel. 87 428 59 58 wew. 20, e-mail: sekretariat@gizycko.starostwo.gov.pl

Sekretarz Powiatu tel. 87 428 59 58 wew. 31, e-mail: sekretarz@gizycko.starostwo.gov.pl

Skarbnik Powiatu tel. 87 428 59 58 wew. 56, e-mail: skarbnik@gizycko.starostwo.gov.pl

Wydział Komunikacji tel. 87 428 59 58 wew. 50, e-mail: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 87 428 59 58 wew. 52, e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

Wydział Budownictwa tel. 87 428 13 38, wew. 42, 43, e-mail: budownictwo@gizycko.starostwo.gov.pl .

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 87 429 17 57, 87 429 18 39 , e-mail: geodeta@powiatgizycki.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tel. 87 428 59 58 wew. 54, 26, e-mail: srodowisko1@gizycko.starostwo.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 87 428 59 58 wew. 37, 59, e-mail: rozwoj@gizycko.starostwo.gov.pl

Wydział Organizacyjny tel. 87 428 59 58 wew. 24, e-mail: organizacyjny@gizycko.starostwo.gov.pl, archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl

Biuro Rady tel. 87 428 59 58 wew. 25, e-mail: rada@gizycko.starostwo.gov.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności e-mail: orzecznictwo@powiatgizycki.pl

Starosta Giżycki

Mirosław Dariusz Drzażdżewski