KOMUNIKAT STAROSTY GIŻYCKIEGO DO MIESZKAŃCÓW POWIATU GIŻYCKIEGO

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także koniecznymi działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi, zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenia w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Starosta Giżycki podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa.

Informujemy, że sprawy niewymagające osobistej wizyty w Starostwie Powiatowym w Giżycku mogą być załatwione środkami komunikacji elektronicznej (telefony, e-maile, epuap).

Ograniczenie dostępu potrwa od 16 marca 2020 r. do odwołania. 

Obowiązujące zasady pracy Starostwa:

– obsługa bezpośrednia Klientów ograniczona zostaje do niezbędnego minimum.

– starostwo pracuje w dotychczasowych godzinach, tj. w poniedziałki od. 8:00 do 16:00  pozostałe dni w godz. 7:30- 15:30

– bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail  do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem: http://www.bip.powiatgizycki.pl/204/Telefony_w_Urzedzie/

– ponadto można kontaktować się drogą telefoniczną z Sekretariatem Starostwa:                                 tel. (87) 428 59 58; fax (87) 428 55 06.

– z uwagi na mniejszą ilość pracowników, obsługa klienta odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zasad obsługi z właściwymi, w poszczególnych sprawach wydziałami;

Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku w poniedziałek 16 marca 2020 roku będzie nieczynna.

Od dnia 17 marca 2020 r. załatwianie spraw możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny załatwienia sprawy. Telefonicznego umówienia terminu załatwienia sprawy można dokonywać pod nr telefonu: 87/4285958 wew. 50 w godz. od 7.30 do 8.30 oraz od 14:30 do 15:30.
Odebranie lub wymianę dowodu rejestracyjnego proszę przełożyć do czasu unormowania sytuacji zdrowotnej w kraju. Nie ma potrzeby posiadania dowodu rejestracyjnego w pojeździe. Wszystkie dane są zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  i dostępne są upoważnionym służbom.

Zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdu:
– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
– elektronicznie:  przez ePUAP.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sprawy konsumenckie w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:

– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 503 622 636

            – elektronicznie:          rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

                                   przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

Wniosek o interwencję można złożyć:

– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

– elektronicznie:  przez ePUAP.

W przypadku kiedy obecność klienta w Starostwie Powiatowym w Giżycku okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez Rzecznika Konsumentów, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.

Wydział Budownictwa

W Wydziale Budownictwa w okresie od 17 marca 2020 roku, informacje będą udzielane:

– telefonicznie -– numer telefonu (87) 428 13-38, wew. 42, 43

– elektronicznie:          budownictwo@gizycko.starostwo.gov.pl

– przez ePUAP:          https://epuap.gov.pl/wps/portal,

Wnioski można złożyć:

– korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14,

  11-500 Giżycko pokój 13.

– elektronicznie:  przez ePUAP.

 

W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w okresie od 17 marca 2020 roku zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa klienta:

 

Informacje będą udzielane:

– telefonicznie -– numery telefonów (87) 429 17 57, (Ewidencja Gruntów i Budynków )

                                             (87) 429 18 39  (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej) 

                                              (87) 429 17 57 wew.31, 36 (Gospodarka Gruntami)

– elektronicznie:   geodeta@powiatgizycki.pl

– przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

 – poprzez System Informacji Przestrzennej https://gizycki.e-mapa.net/     

Wszelkie wnioski lub dokumenty prosimy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku:   Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pokój 13 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Wydział Ochrony Środowisk, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Sprawy wydziału w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:

– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 87 87 428 59 58  w. 54 lub 26

– elektronicznie:          srodowisko@gizycko.starostwo.gov.pl

                                   przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Kasa Starostwa Powiatowego

Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku będzie zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych lub przelewem na konto:

  • 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 – Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
  • 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  – Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
  • 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 – Powiat Giżycki – dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie);
  • 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 – opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)

Godziny przyjęć Starosty

Godziny przyjęć klientów przez Starostę zostają zawieszone do odwołania.

Mieszkańcy powiatu mogą kontaktować się ze Starostą telefonicznie w każdy wtorek od godz. 10:00  do 12:00. Telefon: 87 428 59 58.

Ograniczenie dostępu potrwa od 16 marca 2020 r. do odwołania.

link do akcji #zostanwdomu   

                                                                                                       Starosta Giżycki

                                                                                             Mirosław Dariusz Drzażdżewski