KOMUNIKAT STAROSTY GIŻYCKIEGO DO MIESZKAŃCÓW POWIATU GIŻYCKIEGO

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także koniecznymi działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi, zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenia w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Giżycku.

Starosta Giżycki podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa.
Ograniczenie dostępu potrwa od 16 marca 2020 r. do odwołania. 
Od dnia 26 marca 2020 r. Sekretariat Starostwa Powiatowego funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, w innych sytuacjach – po poinformowaniu pracownika sekretariatu  – tel. 87 429 59 58 w. 20

Obowiązujące zasady pracy Wydziałów Starostwa od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania:

 1. ograniczenie wykonywania zadań wyłącznie do zadań niezbędnych  do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 • platformę ePUAP:www.epuap.gov.pl
 • portalu:www.cyrowe-mazury.pl;
 • platformę:www.obywatel.gov.pl;
 1. bezpośrednia obsługa klientów, w ważnych sprawach niecierpiących zwłoki odbywać się może jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny przyjęcia w następujących wydziałach /stanowiskach:
 • Wydziale Komunikacji;
 • Wydziale Budownictwa;
 • Wydziale Geodezji i Gospodarce Gruntami;
 • Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa;
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów.”

– starostwo pracuje w dotychczasowych godzinach, tj. w poniedziałki od. 8:00 do 16:00  pozostałe dni w godz. 7:30- 15:30
– bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail  do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem: http://www.bip.powiatgizycki.pl/204/Telefony_w_Urzedzie/
– ponadto można kontaktować się drogą telefoniczną z Sekretariatem Starostwa:                                 tel. (87) 428 59 58; fax (87) 428 55 06.

Wydział Komunikacji

        Od dnia 26 marca 2020 r. załatwianie spraw niecierpiących zwłoki możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny załatwienia sprawy. Telefonicznego umówienia terminu załatwienia sprawy można dokonywać pod nr telefonu: 87/4285958 wew. 50 w godz. od 7.30 do 8.30 oraz od 14:30 do 15:30.
     Odebranie lub wymianę dowodu rejestracyjnego proszę przełożyć do czasu unormowania sytuacji zdrowotnej w kraju. Nie ma potrzeby posiadania dowodu rejestracyjnego w pojeździe. Wszystkie dane są zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  i dostępne są upoważnionym służbom.
        Zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdu:
– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
– elektronicznie:  przez ePUAP.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sprawy konsumenckie w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 503 622 636
            – elektronicznie:          rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl
             – przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

Wniosek o interwencję można złożyć:
– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
– elektronicznie:  przez ePUAP.

W przypadku kiedy obecność klienta w Starostwie Powiatowym w Giżycku okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez Rzecznika Konsumentów, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.

Wydział Budownictwa

W Wydziale Budownictwa w okresie od 17 marca 2020 roku, informacje będą udzielane:
– telefonicznie -– numer telefonu (87) 428 13-38, wew. 42, 43
– elektronicznie:          budownictwo@gizycko.starostwo.gov.pl
– przez ePUAP:          https://epuap.gov.pl/wps/portal,

Wnioski można złożyć:
– korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko pokój 13.
– elektronicznie:  przez ePUAP.
W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w okresie od 17 marca 2020 roku zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa klienta:
Informacje będą udzielane:
– telefonicznie -– numery telefonów (87) 429 17 57, (Ewidencja Gruntów i Budynków )
                                             (87) 429 18 39  (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej) 
                                              (87) 429 17 57 wew.31, 36 (Gospodarka Gruntami)
– elektronicznie:   geodeta@powiatgizycki.pl 
– przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 – poprzez System Informacji Przestrzennej https://gizycki.e-mapa.net/     

Wszelkie wnioski lub dokumenty prosimy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku:   Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pokój 13 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Sprawy wydziału w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 87 87 428 59 58  w. 54 lub 26
– elektronicznie:          srodowisko@gizycko.starostwo.gov.pl                                                 przez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.

Kasa Starostwa Powiatowego
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku będzie zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych lub przelewem na konto:

 • 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 – Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 • 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  – Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 • 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 – Powiat Giżycki – dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie);
 • 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 – opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)

Godziny przyjęć Starosty:
Godziny przyjęć klientów przez Starostę zostają zawieszone do odwołania.
Mieszkańcy powiatu mogą kontaktować się ze Starostą telefonicznie w każdy wtorek od godz. 10:00  do 12:00. Telefon: 87 428 59 58.
Ograniczenie dostępu potrwa do odwołania.

 

                                                                        Starosta Giżycki    
                                                            Mirosław Dariusz Drzażdżewski