KOMUNIKAT W SPRAWIE USUNIĘCIA NIEWYBUCHÓW

Informujemy, iż w związku z ujawnieniem dwóch niewybuchów pocisków artyleryjskich w Kanale Giżyckim na wysokości tzw. „Mostu Czołgowego” ustalono wstępny termin podjęcia niewybuchów na czwartek (24.10.2019 r.) w godzinach przedpołudniowych. W związku z tym konieczne będzie wyznaczenie na ten czas. tzw. „strefy bezpieczeństwa” w promieniu co najmniej 200 m od miejsca niewybuchu, co wiąże się z koniecznością ewakuacji części mieszkańców ul. Żeromskiego, Wojska Polskiego, Myśliwskiej, Kilińskiego, Bema, Tuwima, Struga, Wilczej na czas przeprowadzenia akcji. Osobom ewakuowanym, które nie będą mogły znaleźć miejsca u rodzin lub znajomych, zapewnione zostanie bezpieczne miejsce pobytu na czas przeprowadzenia akcji.
Ze względu na potrzebę sprawnego przeprowadzenia wszystkich działań prosimy mieszkańców w/w ulic o zachowanie spokoju i wykonywanie poleceń służb porządkowych i straży. Prosimy wszystkich kierowców , pieszych o wstrzymanie się od przemieszczania w okolicach ulic wymienionych w komunikacie do czasu zakończenia akcji. O tym zdarzeniu powiadomimy odrębnym komunikatem.

Starosta Giżycki
Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego