Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GUNBPrzedstawiamy Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych oraz do właścicieli i zarządców placów zabaw.

 

 

Komunikat GINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat GINB do właścicieli i zarządców placów zabaw.