Konferencja dot. współpracy przedsiębiorców i szkół zawodowych

 

Konferencja pn. „Współpraca przedsiębiorców i szkół zawodowych szansą zwiększenia konkurencyjności firm i jakości kształcenia zawodowego”.

Organizator: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus na Litwie.

Miejsce: 12 – 13.09.2011 r. Akademicki Ośrodek Sportowy w Wilkasach, ul. Nigocińska 5.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu: „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”, którego głównym celem jest modernizacja kształcenia zawodowego przy współudziale przedsiębiorców polegająca na:

  • zorganizowaniu współdziałania między przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia zawodowego
  • organizacji współdziałania między przedsiębiorcami polskimi i litewskimi

W programie m.in.:

12.09.2011 r.:

  • 10:00 – wykład przedstawiciela władz oświatowych (wiceminister Edukacji Narodowej lub Kurator Oświaty woj. warmińsko – mazurskiego) „Stanowisko władz oświatowych Polski dotyczące współpracy szkół z przedsiębiorstwami w organizacji kształcenia zawodowego”,
  • 11:00 – wykład przedstawiciela Instytucji Naukowej z Litwy „Znaczenie współpracy między szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami dla jakości kształcenia i konkurencyjności firm”
  • 12:30 – wystąpienia przedsiębiorców z Powiatu giżyckiego i Miasta Alytus (Litwa)
  • 15:00 – koncepcja współpracy między szkołami zawodowymi i przedsiębiorcami Powiatu Giżyckiego i Miasta Alytus i jej instytucjonalizacja
  • 16:00 – praca w zespołach problemowych (przedsiębiorcy i nauczyciele)

13.09.2011 r.:

  • 9:00 – podpisanie porozumienia o współpracy między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi
  • 9:30 – spotkania przedsiębiorców i nauczycieli w grupach branżowych (miejsce spotkań – przedsiębiorstwa w Giżycku) 
  • 11:30 – podpisanie porozumienia o współpracy między przedsiębiorcami Powiatu Giżyckiego i przedsiębiorcami Miasta Alytus.