* Konferencja „Fundusze Europejskie dla Środowiska Warmii i Mazur”

 

Konferencja podsumowująca Narodową Strategię Spójności

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin: 17 – 18 października 2013 r.

Miejsce: Hotel Zamek Ryn w Rynie

W programie m.in.: podsumowanie wdrażania NSS na terenie Warmii i Mazur w latach 2007 – 2013; dobre praktyki – doświadczenia beneficjentów RPO WiM i POIiŚ na Warmii i Mazurach; rola WFOŚiGW w Olsztynie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich; doświadczenia w realizacji projektów środowiskowych i wyzwania nowej perspektywy 2014 – 2020.